BabelSport & BiegamPomagam

1. Ta lista będzie aktualizowana do soboty godziny 9:00

2. Przeczytajcie regulaminy, które macie pod zakładką regulaminy (z prawej strony witryny),

3. Biuro zawodów będzie mieścić się za halą mieszczącą się przy ul. Małachowskiego 5/7 - od strony parku Baden-Powella,

4. Toaleta będzie mieścić się na terenie Domu Dziecka nr 5 (ul. Małachowskiego 74 - na wysokości stadionu Łodzianki - 300 m od biura zawodów),

5. Nie możemy korzystać z obiektów MOSiR (tego dnia na hali będą odbywać się inne zawody) - prosimy o uszanowanie tego postanowienia i nie wchodzenie na teren hali,

6. Tego dnia odbędzie się dekoracja najlepszych zawodników - dekoracja w kategoriach wiekowych, którą planujemy przeprowadzić bezpośrednio po pierwszym starcie cyklu I Grand Prix Wiosny,

7. Organizator nie przewiduje posiłku regeneracyjnego dla uczestników biegu. Organizator w ramach opłaty startowej przygotował pakiety startowe (woda + baton).

8. Przypominam, że dekoracja najlepszych zawodników odbędzie się po zakończeniu całego cyklu imprez.

9. Wyjątkowo podczas zawodów 20.04 nie będzie dostępu do szatni.

10. Wyjątkowo podczas zawodów 20.04. nie będzie prowadzony depozyt.

11. Dziś pojawi się oświadczenie dla rodziców / prawnych opiekunów.

12. Dziś wieczorem potwierdzimy wszystkie wpłaty - prosimy zaglądać na listę startową.

13. Osoby, których wpłaty nie pojawią się na liście startowej proszone są o dostarczenie potwierdzeń (wydruków/blankietów) wpłat.

Program minutowy

13:00 – otwarcie biura zawodów – zgłoszenia nie później niż na 30 minut przed startem,
14:30 - Dziewczęta młodsze i chłopcy młodsi - roczniki 2002 – 2003 / 400 m,
14:40 - Dziewczęta starsze i chłopcy starsi roczniki 2000 – 2001 / 1300 m,
15:00 - Juniorki młodsze i juniorzy młodsi 1996 – 1997 / 2600 m,
15:30 - Młodzicy roczniki 1998 – 1999 / 1600 m,
15:50 - Juniorki i juniorzy 1994 – 1995 / 3200 m,
16:30 – I Łódzkie Grand Prix Wiosny w nordic walking / 4800 m,
16:31 – I Puchar Łodzi w biegach przełajowych / 4800 m,

Około 17:15 dekoracja najlepszych zawodników I Grand Prix Biegam Pomagam (dekoracja w kategoriach wiekowych).

Każdy kto ukończył przynajmniej dwa biegi/marsze również otrzyma pamiątkowy ręcznie robiony medal.

 

Pozdrawiam,

Mariusz Kotelnicki